MENTORKA ŽIVOTNEJ CESTY

MONIKA KUPŠO

Možno ste úspešní, bohatí, veľa cestujete, máte stabilné partnerské vzťahy, ale napriek tomu cítite vo svojom živote prázdnotu. Naopak, môžete sa potácať v neuspokojivých a zle platených zamestnaniach, prípadne v žiadnych, váš život je o existenčnom živorení, závislostiach, bolesti, nepochopení a dlhodobej frustrácii. Nech je to už akokoľvek, spoločným menovateľom v oboch a v tisícke ďalších prípadov je podvedomé vzdanie sa vlastnej intuície. Jedinej sily, ktorá vám môže pomôcť objaviť a ukotviť v sebe vnútorný pokoj, pripomenúť dôležitosť sebahodnoty a radosti zo života.

Nakoniec, cesta k sebe býva zložitá iba do takej miery, do akej si to sami pripustíte.