Možno je to aj takto. Na prvý, aj druhý pohľad to vyzerá vždy jednoducho a pochopiteľne. A, nepopierateľne. Ženy a muži túžia po vzťahu.