Som sprievodca, učiteľ a rovnocenný partner na vašej ceste k sebe samým. Klientom nehovorím, čo chcú počuť, ale čo je pre nich podstatné pochopiť, aby sa vedeli sami úprimne počúvať. Naučím vás prijať vnútornú múdrosť a rozlišovať, čo je pre vás dôležité a naopak, čo do vášho života nepatrí.

Bolesť je užitočná len vtedy, ak vás vyvádza z omylov a signalizuje dôležitosť zmeny. Spoločne z nej urobíme vášho partnera, nie väzniteľa.

Samotné sedenie zaberie väčšinou okolo 60-90 minút, podľa potrieb klienta. S každým pracujem individuálne, spravidla v sérii 6 až 12 sedení, rozvrhnutých od 3 týždňov do 2 mesiacov. Ďalší čas je venovaný na to, aby sa človek sústredil na obdobie zmeny, sebareflexie, ktorou prechádza. Súčasne poskytujem aj jednorazové tarotové konzultácie, rozbor osobnosti na základe numerologickej analýzy a intuitívnej vizualizácie.

Oblasti mentoringu

✓ určovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov;

✓ neužitočné očakávania a sebadeštruktívne predsudky;

✓ pocity viny a sebatrestanie;

✓ finančná stagnácia, existenčné bloky, prečo sa mi to deje?

✓ tak ako premýšľam – tým som, taký je môj život;

✓ sebavedomie a úcta k sebe, k rodine, okoliu, deťom;

✓ komunikačný tréning – ako zlepšiť svoj slovný prejav;

✓ strach zo zlyhania, ako sa ho zbaviť?

✓ motivácia, ako sa tešiť zo života;

✓ kto som? poznám sám seba?, “náhražkové správanie”, sklon a podliehanie závislostiam,

✓ opakovaná nesprávna voľba životného partnera, zotrvávanie v nezdravom vzťahu