Ide o poradenstvo, v ktorom sa zameriavam práve na jedinečnosť človeka. S úctou k množstvu informácií, metód, koučingových a iných praktík, nepasujem sa do úlohy motivátora, trendového guru, ani kazateľa. Posun každého jedného z vás, je zároveň aj mojím posunom..

Opieram sa o vlastné odborné a životné skúsenosti. Zaoberám sa ľudskou intuíciou, ako najčistejšou a najspoľahlivejšou esenciou, ktorá môže dať vášmu životu nové smerovanie.

Najčastejšie sa stáva, že ťažiskový problém, ktorý vás trápi a blokuje, je iba dôsledkom hlboko zakorenených strachov, pocitov viny, ktoré ste v sebe len dočasne vytesnili. Práve tie vám bránia nazerať na seba či životnú situáciu, ktorá vás zastavila komplexne a nezaujato.