Niekedy dávno som bola presvedčená, že kľúčom k vlastnému poznaniu a sile sú iba vedomosti. Aj preto som vyštudovala odbor klasickej filozofie a slovenčiny. Namiesto satisfakcie sa však vo mne pomerne rýchlo usídlil nepokoj. Potreba hľadania inak a inde.

Mám za sebou viac ako dvadsaťročnú novinársku prax so zameraním na sociálnu reportáž. Netušila som, že pre moju zvedavosť, preniknúť čo najsilnejšie do podstaty ľudskej nespokojnosti a utrpenia, si otestujem na vlastnej koži ťaživé životné cesty, plné smútku a zúfalstva. Viem, ako sa cítia ľudia , vyhostení na okraj spoločnosti, živoriace rodiny, ale aj úspešní a solventní jedinci, zažívajúci neznesiteľnú prázdnotu a strach. Začala som hľadať zdroj uzdravenia. Spočiatku cez mediálne tréningy a kurzy rozvoja osobnosti.

Zistila som, že navigovať nešťastného alebo nespokojného človeka k uzdraveniu a sebaprijatiu prostredníctvom schematických otázok, či šablónovitých programov síce môže priniesť efekt, ale len krátkodobý.

Každý z nás je neopakovateľná bytosť, ale aj individualita s rôznymi stupňami naučených, zraňujúcich vzorcov správania, zábranami, strachmi a bolestivými emóciami. Prístup ku každému jednému z vás je preto z mojej strany osobitý a citlivý, s rešpektom na všetko, čo v sebe nosíme všetci – bez výnimky.

Som členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov Slovenska.