Potrebujú vaši zamestnanci zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti?

Chcete dopriať svojim ľuďom niečo celkom nové, čo môže prispieť k zvýšenej efektivite ich práce, uvoľneniu napätia či pružnejšej a čistej interaktivite a spolupráci?.

Ponuka téningového programu, kratšieho workshopu alebo prednášky je zameraná na:

– ako riadiť a úspešne viesť kvalitný tím

– zvládanie stresu na pracovisku, s dôrazom na kvalitu výkonu

– rovnocenná interpersonalizácia vo vzťahu nadriadený/podriadení

– zacielenie na správny výber nových zamestnancov

– som dobrý, zlý šéf, v čom zlyhávam a čo ma určuje