Na strednom Slovensku v malej dedinke Kokava nad Rimavicou sa realizuje zaujímavý projekt Poskytovanie mentoringu a tútoringu pre žiakov ZŠ z MRK v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Prijímateľom tohto projektu je štatutár Mgr. Vladimír Sendrei. Na úvodný tréning mentorov, ktorý bol zameraný na hlbšie porozumenie problematiky, predstavenie metód práce a očakávaní mentorského programu sa ujala lektorka Mgr. Monika Kupšo. Svoju pozíciu ako lektorka obsadila profesionálne, odborne a najmä ľudským spôsobom odovzdala mentorom svoje vedomosti a skúsenosti z praxe. Školenie bolo jednoznačne prínosné, všetko bolo profesionálne zorganizované. Išlo o školenie, ktoré bolo vedené aj formou diskusií, ktoré vytvorilo príjemnú atmosféru a uvoľnenosť. Ďakujeme jej všetci, že sme mali možnosť ju spoznať. Za všetkých mentorov môžem povedať, že získali cenné vedomosti, námety, ktoré im pomôžu ďalej sa realizovať a uplatňovať vo svojej práci. Ich spätná väzba v podobe ich odozvy stojí za uznanie. Môžem len odporučiť Moniku ako lektorku, mentorku.

Mgr. Mária Albertová │ Projektová manažérka

Spätná väzba od mentorov:

Chcela by som vám poďakovať za dnešné školenie. Už som ich za svoj život absolvovala niekoľko. A však, toto bolo úžasné, jedinečné. Bez irónie, až mi bolo ľúto, že to skončilo. Skvelá lektorka ❤ super partia. Ďakujem

Lucia Ivanová

Mgr. Monika Kupšo – vzdelávanie v oblasti tréningu mentorov bolo pod jej vedením zaujímavé, zamerané na príklady z praxe, s možnosťou zapájania sa do vzájomných dialógov a plodnej diskusie. Oceňujem jej osobný prístup, znalosť témy a príjemné profesionálne vystupovanie. Ďakujem za možnosť osobne sa s ňou stretnúť. Ďakujem

Jela Trnavská

Ďakujem Monika a som nesmierne rád, že som mal tú česť ťa spoznať.

Erik Lázok